Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

2020

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2020 Prosedur Operasi Standard (Standard Operational Procedure (SOP)) Penentuan Status Agama Di Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2020
Format Dan Pemakaian Borang Laporan Sosial/Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Bagi Kes Permohonan Perkahwinan Bawah Umur
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2020
Pemakluman Bertulis Pendaftar Kepada Hakim Berkaitan Dengan Permohonan Penangguhan Prosiding/Pergantungan Pelaksaan Sementara Menunggu Rayuan dan Permohonan Kebenaran merayu Bagi Kes Mal
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2020
Pengemukaan Bukti Forensik Dalam Prosiding di Mahkamah Syariah.
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2020
Penyelarasan Peirntah Nafkah Dari Segi Cara Pembayaran dan Terma-terma Lengkap Perintah.
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2020
Keutamaan Pengendorsan Melalui Laluan Pantas Perjanjian Persetujuan Yang Berjaya Diselesaikan Melalui Majlis Sulh.
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2020
Garis Panduan Pakaian Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie Dalam Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah.
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2020
Permohonan Bagi Perempuan Untuk Berkahwin Yang Mana Perkahwinan Ibu Bapanya Tidak Didaftarkan Di Malaysia.
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2020
Tatacara Permohonan Bagi Mengetepikan Prosiding Kerana Tak Teratur Dalam Kes Mal.
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2020
Manual Kerja Bailif

2021

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2021 Garis Panduan Penulisan Teks Penghakiman
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2021
Garis Panduan Pengendalian Prosiding Kes Mal Di Mahkamah Syariah Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2021
Tatacara Pengendalian Prosiding Kes Di Mahkamah Syariah Selepas Perpindahan Keluar Hakim Bicara
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2021
Garis Panduan Permohonan Dan Pelaksanaan Penyampaian Tindakan Bersaling Bagi Perintah Dan Penghakiman Dalam Kes Mal
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2021
Tatacara Penyerahan Perintah Berkaitan Dgn Kes Mal Kepada Pihak Yang Bertanggungjawab Melaksanakan Perintah Tanpa Kehadiran Atau Tidak Diwakili (Ketika Perintah/ Penghakiman Diberikan Mahkamah) Bg Tujuan Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah/ Penghakiman
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2021
Amalan Pengesahan Talaq Diluar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah Serta Penjelasan Terhadap Keengganan Bersumpah (Nukul)
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2021
Pemakluman Kepada Isteri/ Isteri-isteri Sedia Ada Untuk Hadir Dalam Prosiding Permohonan Kebenaran Poligami Serta Permohonan Pengesahan Dan Pendaftaran Nikah Poligami
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2021
Keperluan Penyelesaian Kes Harta Sepencarian Terlebih Dahulu Sebelum Perbicaraan Kes Hibah, Wasiat Dan Pusaka Yang Melibatkan Harta Yang Sama Dan Pihak Yang Berkepentingan
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2021
Garis Panduan Pengurusan Kes Tuntutan/Saman Penghutang Penghakiman Dan Notis Penghakiman
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2021
Penerimaan Nasihat Daripada Pegawai Kebajikan Masyarakat Yang Diwartakan Sebagai Pegawai Pelindung/ Pegawai Akhlak Atau Pakar Daripada Agensi Yang Berkaitan Sebelum Mahkamah Membuat Perintah Mengenai Jagaan (Hadhanah) Atau Nafkah Seorang Kanak-kanak
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2021 Tambahan Kod Dewan Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2021 Garis Panduan Pengendalian Wakalah Peguam Syarie/ Afidavit Bagi Kes Mal Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2021 Penyerahan Notis Rayuan Dan Tempoh Wakalah Peguam Syarie Perayu/ Responden Bagi Kes Yang Dirayu Atau Disemak
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2021 Pemakaian Format Perintah Faraid Bagi Kes Permohonan Pusaka Berlapis (Al-Munasakhat)
Arahan Amalan No. 15 Tahun 2021 Wang Deposit Rayuan Dan Serah Simpan Jaminan Bagi Kes Rayuan Mal Di Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 16 Tahun 2021 Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian

2017

2018

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2018

Jubah Khas Pendakwa Syarie/Peguam Syarie Dan Larangan Kepada Pendakwa Syarie/Peguam Syarie Memakai Jubah Mahkamah Sivil Atau Apa-apa Jubah Lain Semasa Mengendalikan Prosiding Di Mahkamah Syariah

Arahan Amalan No.2 Tahun 2018 Permohonan Kebenaran Pengkomitan
Arahan Amalan No.3 Tahun 2018 Prosiding Kebenaran Merayu: Tanggungjawab Pemohon Mengemukakn Persoalan Undang-undang Berkepentingan Awam Yang Telah Timbul di Mahkamah Tinggi Syariah Dan Mengemukakan Pelbagai Dokumen Mahkamah 
Arahan Amalan No.4 Tahun 2018 Penyerahan Notis Rayuan Dan/Atau Petisyen Rayuan Bagi Perayu Yang Di Tahan Di Pusat Tahanan Selain Penjara
Arahan Amalan No.5 Tahun 2018 Tatacara Penolakan/Pembatalan Kes Rayuan Mal Yang Tidak Mengikut Aturan
Arahan Amalan No.6
Tahun 2018
Pemakluman Keputusan/Perintah Bagi Kes-kes Rayuan Dan Permohonan Semakan Bagi Kes Yang Telah Diputuskan
Arahan Amalan No.7
Tahun 2018
Pengurusan Digital/Elektronik Di Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 8
Tahun 2018
Tatacara Penerimaan Dan Pengendorsan Arahan Amalan
Arahan Amalan No. 9
Tahun 2018
Kehadiran Wakil Dan Bukan Ahli Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 10
Tahun 2018
Etika Dan Peraturan Hakim Syarie Untuk Menyampaikan Ceramah Atau Apa-apa Pengajaran Tentang Agama Islam di Masjid/Surau  
Arahan Amalan No. 11
Tahun 2018
Penentuan Pertukaran Jenis Kes Di Pertengahan Perbicaraan
Arahan Amalan No. 12
Tahun 2018
Kod Hiraki, Kod Dewan Bagi Kegunaan Kod Kes Mal Dan Jenayah E-Syariah Versi Tiga (3)

More Articles ...

FaLang translation system by Faboba