Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

2021

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2021 Garis Panduan Penulisan Teks Penghakiman
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2021
Garis Panduan Pengendalian Prosiding Kes Mal Di Mahkamah Syariah Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2021
Tatacara Pengendalian Prosiding Kes Di Mahkamah Syariah Selepas Perpindahan Keluar Hakim Bicara
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2021
Garis Panduan Permohonan Dan Pelaksanaan Penyampaian Tindakan Bersaling Bagi Perintah Dan Penghakiman Dalam Kes Mal
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2021
Tatacara Penyerahan Perintah Berkaitan Dgn Kes Mal Kepada Pihak Yang Bertanggungjawab Melaksanakan Perintah Tanpa Kehadiran Atau Tidak Diwakili (Ketika Perintah/ Penghakiman Diberikan Mahkamah) Bg Tujuan Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah/ Penghakiman
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2021
Amalan Pengesahan Talaq Diluar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah Serta Penjelasan Terhadap Keengganan Bersumpah (Nukul)
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2021
Pemakluman Kepada Isteri/ Isteri-isteri Sedia Ada Untuk Hadir Dalam Prosiding Permohonan Kebenaran Poligami Serta Permohonan Pengesahan Dan Pendaftaran Nikah Poligami
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2021
Keperluan Penyelesaian Kes Harta Sepencarian Terlebih Dahulu Sebelum Perbicaraan Kes Hibah, Wasiat Dan Pusaka Yang Melibatkan Harta Yang Sama Dan Pihak Yang Berkepentingan
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2021
Garis Panduan Pengurusan Kes Tuntutan/Saman Penghutang Penghakiman Dan Notis Penghakiman
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2021
Penerimaan Nasihat Daripada Pegawai Kebajikan Masyarakat Yang Diwartakan Sebagai Pegawai Pelindung/ Pegawai Akhlak Atau Pakar Daripada Agensi Yang Berkaitan Sebelum Mahkamah Membuat Perintah Mengenai Jagaan (Hadhanah) Atau Nafkah Seorang Kanak-kanak
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2021 Tambahan Kod Dewan Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2021 Garis Panduan Pengendalian Wakalah Peguam Syarie/ Afidavit Bagi Kes Mal Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2021 Penyerahan Notis Rayuan Dan Tempoh Wakalah Peguam Syarie Perayu/ Responden Bagi Kes Yang Dirayu Atau Disemak
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2021 Pemakaian Format Perintah Faraid Bagi Kes Permohonan Pusaka Berlapis (Al-Munasakhat)
Arahan Amalan No. 15 Tahun 2021 Wang Deposit Rayuan Dan Serah Simpan Jaminan Bagi Kes Rayuan Mal Di Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 16 Tahun 2021 Jadual Pelupusan Rekod Urusan Fungsian
FaLang translation system by Faboba