Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

2020

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2020 Prosedur Operasi Standard (Standard Operational Procedure (SOP)) Penentuan Status Agama Di Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 1 Tahun 2020 Lampiran
Lampiran (Sambungan)
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2020
Format Dan Pemakaian Borang Laporan Sosial/Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Bagi Kes Permohonan Perkahwinan Bawah Umur
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2020
Pemakluman Bertulis Pendaftar Kepada Hakim Berkaitan Dengan Permohonan Penangguhan Prosiding/Pergantungan Pelaksaan Sementara Menunggu Rayuan dan Permohonan Kebenaran merayu Bagi Kes Mal
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2020
Pengemukaan Bukti Forensik Dalam Prosiding di Mahkamah Syariah.
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2020
Penyelarasan Peirntah Nafkah Dari Segi Cara Pembayaran dan Terma-terma Lengkap Perintah.
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2020
Keutamaan Pengendorsan Melalui Laluan Pantas Perjanjian Persetujuan Yang Berjaya Diselesaikan Melalui Majlis Sulh.
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2020
Garis Panduan Pakaian Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie Dalam Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah.
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2020
Permohonan Bagi Perempuan Untuk Berkahwin Yang Mana Perkahwinan Ibu Bapanya Tidak Didaftarkan Di Malaysia.
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2020
Tatacara Permohonan Bagi Mengetepikan Prosiding Kerana Tak Teratur Dalam Kes Mal.
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2020
Manual Kerja Bailif
FaLang translation system by Faboba