Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

Peraturan-peraturan Pendaftaran Sekolah-sekolah Agama Islam (Melaka) 2003 (M.P.U. 1/03)


NEGERI MELAKA


TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENGAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM (MELAKA) 2002 [ENAKMEN NO. 3 TAHUN 2002]


M.P.U. 1/2003
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM (MELAKA) 2003

Tarikh penyiaran :

2 Januari 2003
Tarikh mula kuat kuasa :3 Januari 2003
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________

Mukadimah

Peraturan 1. Nama.
Peraturan 2. Tafsiran.
Peraturan 3. Permohonan pendaftaran.
Peraturan 4. Perakuan pendaftaran.
Peraturan 5. Pendaftaran berasingan bagi setiap peringkat sekolah.
Peraturan 6. Daftar sekolah agama.
Peraturan 7. Pertukaran alamat premis sekolah agama.
Peraturan 8. Pengendorsan ke atas perakuan pendaftaran atau pengeluaran perakuan pendaftaran baru.
Peraturan 9. Salinan perakuan.
Peraturan 10. Yuran sekolah dan bayaran lain
Peraturan 11. Akaun Sekolah Agama hendaklah diaudit.

JADUAL PERTAMA - Borang A (Bahagian I)
JADUAL PERTAMA - Borang A (Bahagian II)
JADUAL PERTAMA - Borang B
JADUAL PERTAMA - Borang C
JADUAL PERTAMA - Borang D
JADUAL PERTAMA - Borang E
JADUAL PERTAMA - Borang F
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA

FaLang translation system by Faboba