Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

Kaedah-kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Sulh) 2004 (M.P.U. 6/04)


NEGERI MELAKA


TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI MELAKA) 2002 [ENAKMEN NO. 12 TAHUN 2002]


M.P.U. 6/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (SULH) 2004

 

Tarikh penyiaran : 12 Februari 2004
Tarikh mula kuat kuasa : 15 Februari 2004
 
 
 
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________

Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.
Kaedah 3. Penetapan tarikh sulh.
Kaedah 4. Ketidakhadiran pihak-pihak, dsb.
Kaedah 5. Tatacara sulh.
Kaedah 6. Penghakiman persetujuan.
Kaedah 7. Jika tiada penyelesaian, dsb.
Kaedah 8. Perbicaraan.
Kaedah 9. Tiada kos.

Kaedah-kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kos Dan Elaun) 2004 (M.P.U. 8/04)


NEGERI MELAKA


TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI MELAKA) 2002 [ENAKMEN NO. 13 TAHUN 2002]


M.P.U. 8/2004
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (KOS DAN ELAUN) 2004

 

Tarikh penyiaran : 3 Mac 2004
Tarikh mula kuat kuasa : 3 Mac 2004
 
 
 
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________

Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Kaedah 2. Skala kos.
Kaedah 3. Skala elaun.
Kaedah 4. Kos tetap.

JADUAL PERTAMA

Bahagian I
Bahagian II
Bahagian III
Bahagian IV
Bahagian V
Bahagian VI
Bahagian VII
Bahagian VIII
Bahagian IX

JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA

Kaedah-kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi) 2003 (M.P.U. 21/03)


NEGERI MELAKA


TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI MELAKA) 2002 [ENAKMEN NO. 13 TAHUN 2002]


M.P.U. 21/2003
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (FI) 2003

 

Tarikh penyiaran : 16 Jun 2003
Tarikh mula kuat kuasa : 16 Jun 2003
 
 
 
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________

Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Kaedah 2. Fi Mahkamah.

JADUAL
JADUAL (Sambungan)

FaLang translation system by Faboba