Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

Kaedah-kaedah Peguam Syarie Tahun 1989 (M.P.U. 9/90)


NEGERI MELAKA


TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH, 1985 [ENAKMEN 6/85]


M. P.U. 9/90
KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE 1989

Tarikh penyiaran : 1 Mac 1990
Tarikh mula kuat kuasa :2 Mac 1990
 
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama.
Kaedah 2. Tafsiran.
Kaedah 3. Penerimaan masuk sebagai Peguam Syarie.
Kaedah 4. Sijil Peguam Syarie.
Kaedah 5. Buku Daftar Peguam Syarie.
Kaedah 6. Tidak layak menjadi Peguam Syarie.
Kaedah 7. Kuasa Kadi Besar.
Kaedah 8. Mengemukakan sijil.
Kaedah 9. Rayuan.
Kaedah 10. Pengecualian.

JADUAL.
Borang A.
Borang B.
Borang C.

Peraturan-peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Bagi Perakuan Faraid) 2003 (M.P.U. 19/03)


NEGERI MELAKA


TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002 [ENAKMEN NO. 7 TAHUN 2002]


M.P.U. 19/2003
PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (FI BAGI PERAKUAN FARAID) 2003

Tarikh penyiaran : 10 Jun 2003
Tarikh mula kuat kuasa :14 Jun 2003
 
 
 
___________________________
SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN
___________________________
Mukadimah

Peraturan 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Peraturan 2. Fi.

JADUAL
FaLang translation system by Faboba