Official Website

A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 (En. 6/91)


MELAKA

ENAKMEN 6 TAHUN 1991
ENAKMEN KESALAHAN SYARIAH (NEGERI MELAKA) 1991

 

 

Tarikh Persetujuan DiRaja :

Tarikh disiarkan dalam Warta :

Tarikh mula berkuatkuasa :

 

25 Oktober 1991

5 Disember 1991

1 Januari 1992 [M.P.U. 7/92]

 

_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________

Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.

Seksyen 2. Tafsiran.

Seksyen 3. Kecualian prerogatif.


BAHAGIAN II - KECUALIAN AM

Seksyen 4. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa, atau oleh kerana silap faham fakta percaya dirinya terpaksa, di sisi undang-undang.

Seksyen 5. Perbuatan Hakim bila bertindak secara kehakiman.

Seksyen 6. Perbuatan yang dilakukan menurut hukuman atau perintah mahkamah.

Seksyen 7. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh undang-undang atau oleh kerana silap faham fakta percaya dirinya dibenarkan oleh undang-undang.

Seksyen 8. Melakukan dengan tidak sengaja perbuatan yang sah di sisi undang-undang.

Seksyen 9. Perbuatan yang mungkin menyebabkan kerosakan tetapi dilakukan dengan tiada niat jenayah, dan bagi menahan lain-lain kerosakan yang lebih berat.

Seksyen 10. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.

Seksyen 11. Perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.

Seksyen 12. Bila mabuk menjadi suatu pembelaan.

Seksyen 13. Pembelaan mabuk bila dipastikan.

Seksyen 14. Perbuatan yang tidak diniat dan tidak diketahui sebagai mungkin menyebabkan kematian atau cedera parah, dilakukan dengan kerelaan.

Seksyen 15. Perbuatan yang tidak diniatkan bagi menyebabkan kematian, dilakukan dengan kerelaan dengan sucihati untuk faedah seseorang.

Seksyen 16. Perbuatan dilakukan dengan sucihati untuk faedah kanak-kanak atau orang yang tidak sempurna akal, oleh atau dengan kerelaan penjaga.

Seksyen 17. Kerelaan yang diketahui diberi dalam keadaan takut atau salah faham.

Seksyen 18. Perbuatan yang sendirinya menjadi kesalahan dengan tidak bergantung kepada kerosakan yang disebabkan kepada orang yang memberi kerelaan tidak termasuk dalam kecualian dalam seksyen 14, 15 dan 16.

Seksyen 19. Perbuatan dilakukan dengan sucihati untuk faedah seseorang dengan tiada kerelaan.

Seksyen 20. Pemakluman dibuat dengan sucihati.

Seksyen 21. Perbuatan yang seseorang terpaksa melakukannya oleh kerana ugutan.

Seksyen 22. Perbuatan yang menyebabkan kerosakan kecil.

Seksyen 23. Mempertahankan diri dan hak tidak menjadi kesalahan.

Seksyen 24. Mempertahankan diri dan harta.

Seksyen 25. Hak mempertahankan diri terhadap seseorang yang tidak sempurna akal.

Seksyen 26. Perbuatan yang tiada hak mempertahankan diri.

Seksyen 27. Bila hak mempertahankan diri mengenai tubuh termasuk menyebabkan kematian.

Seksyen 28. Bila hak itu termasuk menyebabkan apa-apa kerosakan yang lain daripada kematian.

Seksyen 29. Bila hak mempertahankan diri mengenai tubuh bermula dan masih ada.

Seksyen 30. Bila hak mempertahankan harta termasuk menyebabkan kematian.

Seksyen 31. Bila hak itu termasuk menyebabkan apa-apa kerosakan yang lain daripada kematian.

Seksyen 32. Bila hak mempertahankan harta bermula dan masih ada.

Seksyen 33. Hak mempertahankan diri terhadap serangan yang boleh menyebabkan kematian bila ada kerosakan kepada seseorang yang tidak bersalah.

BAHAGIAN III - SUBAHAT

Seksyen 32. Menyubahati sesuatu perkara.

Seksyen 35. Pensubahat.

Seksyen 36. Menyubahati dalam negeri Melaka kesalahan di luar negeri Melaka.

Seksyen 37. Seksaan bagi subahat jika perbuatan yang disubahati itu dilakukan oleh sebabnya, dan jika tiada peruntukan yang nyata dibuat bagi seksaannya.

Seksyen 38. Seksaan bagi subahat jika orang yang disubahati itu melakukan perbuatan dengan niat yang lain daripada niat pensubahat.

Seksyen 39. Tanggungan pensubahat bila suatu perbuatan disubahati dan suatu perbuatan yang lain dilakukan.

Seksyen 40. Bila pensubahat boleh dikenakan seksaan tambahan bagi perbuatan yang disubahati dan bagi perbuatan yang dilakukan.

Seksyen 41. Tanggungan pensubahat kerana kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan yang disubahati itu lain daripada yang dimaksudkan oleh pensubahat.

Seksyen 42. Pensubahat hadir manakala kesalahan dilakukan.

Seksyen 43. Menyubahati kesalahan yang boleh disiksa dengan bunuh atau penjara seumur hidup.

Seksyen 44. Menyubahati kesalahan dilakukan oleh orang awam, atau oleh seramai lebih daripada sepuluh orang.

Seksyen 45. Pegawai masjid menyembunyikan rancangan hendak melakukan kesalahan yang mana adalah kewajipannya mencegah.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN-KESALAHAN LAIN

Seksyen 46. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.

Seksyen 47. Fatwa tidak sah.

Seksyen 48. Penerbitan agama yang berlawanan dengan hukum syarak.

Seksyen 49. Menjual makanan dan makan dalam bulan Ramadan.

Seksyen 50. Minuman yang memabukkan.

Seksyen 51. Anggapan.

Seksyen 52. Percubaan persetubuhan haram.

Seksyen 53. Bersekediaman.

Seksyen 54. Hamil di luar nikah.

Seksyen 55. Bersubahat melakukan kesalahan persetubuhan haram.

Seksyen 56. Liwat.

Seksyen 57. Percubaan liwat.

Seksyen 58. Perhubungan jenis luar tabii.

Seksyen 59. Musahaqah.

Seksyen 60. Ajaran salah.

Seksyen 61. Mempermainkan ayat al-Quran atau hadis.

Seksyen 62. Mempersendakan agama Islam.

Seksyen 63. Menghina agama Islam.

Seksyen 64. Menghalang pihak berkuasa agama menjalankan tugas-tugasnya.

Seksyen 65. Menghina pihak berkuasa agama.

Seksyen 66. Percubaan murtad.

Seksyen 67. Syubahat kepada percubaan murtad.

Seksyen 68. Takfir.

Seksyen 69. Pemujaan.

Seksyen 70. Mengajar agama.

Seksyen 71. Perbuatan tidak sopan.

Seksyen 72. Lelaki berlagak seperti perempuan.

Seksyen 73. Melarikan isteri atau anak dara orang lain.

Seksyen 74. Melacurkan isteri dan anak.

Seksyen 75. Melacurkan diri.

Seksyen 76. Menjual anak.

Seksyen 77. Muncikari.

Seksyen 78. Pendudukan menyalahi undang-undang dan lain-lain, atas tanah Majlis.

Seksyen 79. Penggunaan menyalahi undang-undang rang udara di atas tanah Majlis.

Seksyen 80. Mengeluar atau mengalih bahan-bahan batu menyalahi undang-undang.

Seksyen 81. Berjudi.

Seksyen 82. Tidak membayar zakat dan fitrah.

Seksyen 83. Tidak mengembalikan borang taksiran zakat.

Seksyen 84. Masjid dan madrasah yang tidak diluluskan.

Seksyen 85. Sekolah-sekolah Agama yang tidak diluluskan.

Seksyen 86. Ingkar perintah Ramadan, Hari Raya Fitrah Hari Raya Haji.

Seksyen 87. Pecah amanah.

Seksyen 88. Memecahkan rahsia.

Seksyen 89. Pungutan yang tak sah.

Seksyen 90. Pemberian maklumat palsu kepada Pendaftar Saudara Baru.

Seksyen 91. Percubaan.

Seksyen 92. Takzir.

Seksyen 93. Pemansuhan.

Seksyen 94. Pindaan Enakmen Prosedur Jenayah Syariah 1986.

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam (Pindaan) (Melaka) 2003 (En. 8/03)


MELAKA

ENAKMEN 8 TAHUN 2003
ENAKMEN PENGAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAM ISLAM (MELAKA) (PINDAAN) 2003

 

12 Disember 2003

 
Tarikh Persetujuan DiRaja : 6 Disember 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta : 11 Disember 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Pindaan Seksyen 18
Seksyen 3. Pindaan Seksyen 22
Seksyen 4. Pindaan Seksyen 25
Seksyen 5. Pindaan Seksyen 34
Seksyen 6. Seksyen Baru 37A

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 (En. 12/02)

 

  

MELAKA

ENAKMEN 12 TAHUN 2002

ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

Tarikh Persetujuan DiRaja : 23 November 2002

Tarikh disiarkan dalam Warta : 28 November 2002

Tarikh mula berkuatkuasa : 14 Jun 2003 [M.P.U. 17/03]

_____________

SUSUNAN SEKSYEN

_____________

Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.

Seksyen 2. Tafsiran

Seksyen 3. Kecualian prerogatif

Seksyen 4. Pemakaian

Seksyen 5. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.

Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.

Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.

Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan.

Seksyen 10. Orang daripada agama lain

Seksyen 11. Perkahwinan tak sah

Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.

Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki

Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.

Seksyen 15. Pertunangan

Permulaan Kepada Perkahwinan

Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.

Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.

Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie.

Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah.

Seksyen 20. Tempat perkahwinan

Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian

Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.

Seksyen 23. Poligami

Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb.,Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran

Seksyen 26. Perakuan nikah dan surat perakuan ta’liq.

Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi undang-undang.

Seksyen 28. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju’ Orang Islam

Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.

Seksyen 30. Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.

Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Melaka.

Seksyen 32. Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang.

Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.

Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.

Seksyen 36. Pelanggaran seksyen 32.

Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan.

Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.

Seksyen 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.

Seksyen 40. Kesalahan yang berhubungan dengan akad nikah perkahwinan.

Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa.

Seksyen 42. Membetulkan kesilapan.

Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.

Seksyen 44. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat apa-apa perintah.

Seksyen 46. Pertukaran agama.

Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.

Seksyen 48. Timbang tara oleh Hakam.

Seksyen 49. Perceraian khul’ atau cerai tebus talaq.

Seksyen 50. Perceraian di bawah ta’liq atau janji.

Seksyen 51. Perceraian dengan li’an.

Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju’.

Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh.

Seksyen 54. Anggapan mati.

Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.

Seksyen 56. Pendaftaran perceraian.

Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah.

Seksyen 58. Mut’ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.

Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi isteri, dan kesan nusyuz.

Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang tertentu.

Seksyen 62. Pentaksiran nafkah.

Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.

Seksyen 64. Mengkompaun nafkah.

Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah.

Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.

Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.

Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.

Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya.

Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah.

Seksyen 71. Nafkah sementara.

Seksyen 72. Hak tempat tinggal.

Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak.

Seksyen 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.

Seksyen 75. Kuasa Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.

Seksyen 76. Kuasa Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.

Seksyen 77. Kuasa Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.

Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.

Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai anggota keluarga.

Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.

Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-Kanak

Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak.

Seksyen 83. Kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Seksyen 85. Lamanya penjagaan.

Seksyen 86. Penjagaan anak tak sah taraf.

Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.

Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Penjagaan ke atas Orang Dan Harta

Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan.

Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih.

Seksyen 91. Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.

Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.

Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu.

Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta.

Seksyen 95. Pemecatan penjaga.

Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi.

Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.

Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.

Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan.

Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil.

Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah.

Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim.

Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dll.

Seksyen 105. Kuasa Mahkamah menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

Seksyen 106. Kuasa Mahkamah membatalkan dan manahan perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah.

Seksyen 107. Injunksi terhadap gangguan.

Seksyen 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Melaka.

Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan, dsb., di Negeri Melaka.

Kesahtarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.

Seksyen 112. Kelahiran lebih daripada empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.

Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa ‘iddah telah tamat.

Seksyen 114. Persetubuhan syubhah.

Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Seksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan.

Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam ‘iddah.

Seksyen 118. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.

Seksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.

Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

Rayuan

Seksyen 123. Rayuan.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.

Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.

Seksyen 126. Tidak membuat laporan.

Seksyen 127. Meninggal langsung isteri.

Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami.

Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.

Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah.

Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.

Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai.

Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.

Seksyen 134. Percubaan dan subahat. 

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.

Seksyen 136. Pemansuhan.

JADUAL

KAEDAH-KAEDAH

a) Kaedah-kaedah Undang-undang Keluarga Islam (Borang dan Fi) 2003 (M.P.U. 20/03)  

b) Kaedah-kaedah Keluarga Islam (Borang dan Fi) 2003 (M.P.U. 6/03)  

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 (En. 7/02)

 

jata

Enakmen Original

MELAKA

ENAKMEN 7 TAHUN 2002

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

Tarikh Persetujuan DiRaja : 21 November 2002

Tarikh disiarkan dalam Warta : 28 November 2002

Tarikh mula berkuatkuasa : 14 Jun 2003 [M.P.U. 14/2003]

_____________

SUSUNAN SEKSYEN

_____________

Mukadimah dan Tajuk Panjang.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.

Seksyen 2. Tafsiran.

Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA

Seksyen 4. Penubuhan Majlis.

Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis.

Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong.

Seksyen 7. Kewajipan Majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.

Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan syarikat.

Seksyen 9. Kuasa untuk meminjam.

Seksyen 10. Keanggotaan Majlis.

Seksyen 11. Tamat pelantikan.

Seksyen 12. Pembatalan pelantikan.

Seksyen 13. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta.

Seksyen 14. Kawalan oleh Pengerusi.

Seksyen 15. Setiausaha.

Seksyen 16. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis.

Seksyen 17. Mempengerusikan mesyuarat.

Seksyen 18. Kuorum.

Seksyen 19. Penjalanan urusan.

Seksyen 20. Memanggil mesyuarat.                                                                           

Seksyen 21. Minit.

Seksyen 22. Aturan urusan mesyuarat.

Seksyen 23. Salinan diperakui bagi ketetapan.

Seksyen 24. Permohonan cuti oleh Pengerusi dan anggota lain.

Seksyen 25. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan.

Seksyen 26. Jawatankuasa.

Seksyen 27. Perwakilan kewajipan dan kuasa Majlis.

Seksyen 28. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis.

Seksyen 29. Kerahsiaan.

Seksyen 30. Pekhidmat awam.

Seksyen 31. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri.

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA KEPENTINGAN NASIONAL

Seksyen 32. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti.

Seksyen 33. Fungsi Mufti.

Seksyen 34. Jawatankuasa Fatwa.

Seksyen 35. Kuasa Jawatankuasa Fatwa untuk menyediakan fatwa.

Seksyen 36. Tatacara pembuatan fatwa.

Seksyen 37. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat.

Seksyen 38. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.

Seksyen 39. Fatwa yang ada hubungan dengan perkara kepentingan nasional.

Seksyen 40. Menerima pakai nasihat dan syor Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.

Seksyen 41. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa.

Seksyen 42. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 43. Penubuhan Mahkamah Syariah.

Seksyen 44. Pelantikan Ketua Hakim Syarie.

Seksyen 45. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 46. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 47. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Seksyen 48. Pendaftar-Pendaftar.

Seksyen 49. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 50. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.

Seksyen 51. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 52. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu.

Seksyen 53. Perakuan pewarisan.

Seksyen 54. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.

Seksyen 55. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 56. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 57. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.

Seksyen 58. Keputusan ikut majoriti.

Seksyen 59. Penerusan prosiding di Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.

Seksyen 60. Mahkamah terbuka.

Seksyen 61. Bahasa.

Seksyen 62. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam.

Seksyen 63. Tindakan bersaling.

Seksyen 64. Pelindungan Hakim, pegawai Mahkamah, dll.

Seksyen 65. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PEWAKILAN

Seksyen 66. Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa Syarie.

Seksyen 67. Pegawai Penguat kuasa Agama.

Seksyen 68. Peguam Syarie.

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Baitulmal dan Tatacara Kewangan Majlis

Seksyen 69. Penubuhan Baitulmal.

Seksyen 70. Anggaran pendapatan dan belanjawan.

Seksyen 71. Perbelanjaan Majlis.

Seksyen 72. Akaun bank.

Seksyen 73. Akaun dan laporan tahunan.

Zakat dan Fitrah

Seksyen 74. Kuasa memungut zakat dan fitrah.

Seksyen 75. Kuasa membuat peraturan-peraturan.

Seksyen 76. Rayuan.

Wakaf, Nazr dan Amanah

Seksyen 77. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah.

Seksyen 78. Peletakhakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis.

Seksyen 79. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat.

Seksyen 80. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.

Seksyen 81. Modal wakaf dan nazr.

Seksyen 82. Pengertian surat cara tentang wakaf atau nazr.

Seksyen 83. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah.

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 84. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitandengannya.

Seksyen 85. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti.

Seksyen 86. Penubuhan masjid.

Seksyen 87. Penyenggaraan masjid dan kawasannya.

Seksyen 88. Pelantikan Pegawai Masjid.

Seksyen 89. Tauliah Pegawai Masjid.

Seksyen 90. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.

Seksyen 91. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.

Seksyen 92. Jawatankuasa Kariah.

Seksyen 93. Pengecualian masjid.

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 94. Pungutan khairat.

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 95. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.

Seksyen 96. Saat memeluk agama Islam.

Seksyen 97. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf.

Seksyen 98. Pendaftar muallaf.

Seksyen 99. Pendaftaran muallaf.

Seksyen 100. Perakuan Memeluk Agama Islam.

Seksyen 101. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.

Seksyen 102. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf.

Seksyen 103. Kesalahan memberikan maklumat palsu.

Seksyen 104. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.

Seksyen 105. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 106. Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam.

Seksyen 107. Kesalahan mengajar agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam tanpatauliah.

Seksyen 108. Sekolah agama.

Seksyen 109. Pengecualian.

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 110. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan.

Seksyen 111. Pemansuhan.

Seksyen 112. Kecualian dan peralihan.

JADUAL PERTAMA

 PERATURAN-PERATURAN/KAEDAH-KAEDAH

a) Peraturan-peraturan Pentadbiran Agama Islam (Fi Bagi Perakuan Faraid) 2003 (M.P.U. 19/03) 

b) Kaedah-kaedah Peguam Syarie Tahun 1989 (M.P.U. 9/90)

  • 1
  • 2
FaLang translation system by Faboba