Laman Web Rasmi
A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

  • Laman Utama
  • Dasar / Undang-undang
  • Enakmen
  • Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 (En. 6/91)

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 (En. 6/91)


MELAKA

ENAKMEN 6 TAHUN 1991
ENAKMEN KESALAHAN SYARIAH (NEGERI MELAKA) 1991

 

 

Tarikh Persetujuan DiRaja :

Tarikh disiarkan dalam Warta :

Tarikh mula berkuatkuasa :

 

25 Oktober 1991

5 Disember 1991

1 Januari 1992 [M.P.U. 7/92]

 

_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________

Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.

Seksyen 2. Tafsiran.

Seksyen 3. Kecualian prerogatif.


BAHAGIAN II - KECUALIAN AM

Seksyen 4. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpaksa, atau oleh kerana silap faham fakta percaya dirinya terpaksa, di sisi undang-undang.

Seksyen 5. Perbuatan Hakim bila bertindak secara kehakiman.

Seksyen 6. Perbuatan yang dilakukan menurut hukuman atau perintah mahkamah.

Seksyen 7. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh undang-undang atau oleh kerana silap faham fakta percaya dirinya dibenarkan oleh undang-undang.

Seksyen 8. Melakukan dengan tidak sengaja perbuatan yang sah di sisi undang-undang.

Seksyen 9. Perbuatan yang mungkin menyebabkan kerosakan tetapi dilakukan dengan tiada niat jenayah, dan bagi menahan lain-lain kerosakan yang lebih berat.

Seksyen 10. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.

Seksyen 11. Perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.

Seksyen 12. Bila mabuk menjadi suatu pembelaan.

Seksyen 13. Pembelaan mabuk bila dipastikan.

Seksyen 14. Perbuatan yang tidak diniat dan tidak diketahui sebagai mungkin menyebabkan kematian atau cedera parah, dilakukan dengan kerelaan.

Seksyen 15. Perbuatan yang tidak diniatkan bagi menyebabkan kematian, dilakukan dengan kerelaan dengan sucihati untuk faedah seseorang.

Seksyen 16. Perbuatan dilakukan dengan sucihati untuk faedah kanak-kanak atau orang yang tidak sempurna akal, oleh atau dengan kerelaan penjaga.

Seksyen 17. Kerelaan yang diketahui diberi dalam keadaan takut atau salah faham.

Seksyen 18. Perbuatan yang sendirinya menjadi kesalahan dengan tidak bergantung kepada kerosakan yang disebabkan kepada orang yang memberi kerelaan tidak termasuk dalam kecualian dalam seksyen 14, 15 dan 16.

Seksyen 19. Perbuatan dilakukan dengan sucihati untuk faedah seseorang dengan tiada kerelaan.

Seksyen 20. Pemakluman dibuat dengan sucihati.

Seksyen 21. Perbuatan yang seseorang terpaksa melakukannya oleh kerana ugutan.

Seksyen 22. Perbuatan yang menyebabkan kerosakan kecil.

Seksyen 23. Mempertahankan diri dan hak tidak menjadi kesalahan.

Seksyen 24. Mempertahankan diri dan harta.

Seksyen 25. Hak mempertahankan diri terhadap seseorang yang tidak sempurna akal.

Seksyen 26. Perbuatan yang tiada hak mempertahankan diri.

Seksyen 27. Bila hak mempertahankan diri mengenai tubuh termasuk menyebabkan kematian.

Seksyen 28. Bila hak itu termasuk menyebabkan apa-apa kerosakan yang lain daripada kematian.

Seksyen 29. Bila hak mempertahankan diri mengenai tubuh bermula dan masih ada.

Seksyen 30. Bila hak mempertahankan harta termasuk menyebabkan kematian.

Seksyen 31. Bila hak itu termasuk menyebabkan apa-apa kerosakan yang lain daripada kematian.

Seksyen 32. Bila hak mempertahankan harta bermula dan masih ada.

Seksyen 33. Hak mempertahankan diri terhadap serangan yang boleh menyebabkan kematian bila ada kerosakan kepada seseorang yang tidak bersalah.

BAHAGIAN III - SUBAHAT

Seksyen 32. Menyubahati sesuatu perkara.

Seksyen 35. Pensubahat.

Seksyen 36. Menyubahati dalam negeri Melaka kesalahan di luar negeri Melaka.

Seksyen 37. Seksaan bagi subahat jika perbuatan yang disubahati itu dilakukan oleh sebabnya, dan jika tiada peruntukan yang nyata dibuat bagi seksaannya.

Seksyen 38. Seksaan bagi subahat jika orang yang disubahati itu melakukan perbuatan dengan niat yang lain daripada niat pensubahat.

Seksyen 39. Tanggungan pensubahat bila suatu perbuatan disubahati dan suatu perbuatan yang lain dilakukan.

Seksyen 40. Bila pensubahat boleh dikenakan seksaan tambahan bagi perbuatan yang disubahati dan bagi perbuatan yang dilakukan.

Seksyen 41. Tanggungan pensubahat kerana kesalahan yang disebabkan oleh perbuatan yang disubahati itu lain daripada yang dimaksudkan oleh pensubahat.

Seksyen 42. Pensubahat hadir manakala kesalahan dilakukan.

Seksyen 43. Menyubahati kesalahan yang boleh disiksa dengan bunuh atau penjara seumur hidup.

Seksyen 44. Menyubahati kesalahan dilakukan oleh orang awam, atau oleh seramai lebih daripada sepuluh orang.

Seksyen 45. Pegawai masjid menyembunyikan rancangan hendak melakukan kesalahan yang mana adalah kewajipannya mencegah.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN-KESALAHAN LAIN

Seksyen 46. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.

Seksyen 47. Fatwa tidak sah.

Seksyen 48. Penerbitan agama yang berlawanan dengan hukum syarak.

Seksyen 49. Menjual makanan dan makan dalam bulan Ramadan.

Seksyen 50. Minuman yang memabukkan.

Seksyen 51. Anggapan.

Seksyen 52. Percubaan persetubuhan haram.

Seksyen 53. Bersekediaman.

Seksyen 54. Hamil di luar nikah.

Seksyen 55. Bersubahat melakukan kesalahan persetubuhan haram.

Seksyen 56. Liwat.

Seksyen 57. Percubaan liwat.

Seksyen 58. Perhubungan jenis luar tabii.

Seksyen 59. Musahaqah.

Seksyen 60. Ajaran salah.

Seksyen 61. Mempermainkan ayat al-Quran atau hadis.

Seksyen 62. Mempersendakan agama Islam.

Seksyen 63. Menghina agama Islam.

Seksyen 64. Menghalang pihak berkuasa agama menjalankan tugas-tugasnya.

Seksyen 65. Menghina pihak berkuasa agama.

Seksyen 66. Percubaan murtad.

Seksyen 67. Syubahat kepada percubaan murtad.

Seksyen 68. Takfir.

Seksyen 69. Pemujaan.

Seksyen 70. Mengajar agama.

Seksyen 71. Perbuatan tidak sopan.

Seksyen 72. Lelaki berlagak seperti perempuan.

Seksyen 73. Melarikan isteri atau anak dara orang lain.

Seksyen 74. Melacurkan isteri dan anak.

Seksyen 75. Melacurkan diri.

Seksyen 76. Menjual anak.

Seksyen 77. Muncikari.

Seksyen 78. Pendudukan menyalahi undang-undang dan lain-lain, atas tanah Majlis.

Seksyen 79. Penggunaan menyalahi undang-undang rang udara di atas tanah Majlis.

Seksyen 80. Mengeluar atau mengalih bahan-bahan batu menyalahi undang-undang.

Seksyen 81. Berjudi.

Seksyen 82. Tidak membayar zakat dan fitrah.

Seksyen 83. Tidak mengembalikan borang taksiran zakat.

Seksyen 84. Masjid dan madrasah yang tidak diluluskan.

Seksyen 85. Sekolah-sekolah Agama yang tidak diluluskan.

Seksyen 86. Ingkar perintah Ramadan, Hari Raya Fitrah Hari Raya Haji.

Seksyen 87. Pecah amanah.

Seksyen 88. Memecahkan rahsia.

Seksyen 89. Pungutan yang tak sah.

Seksyen 90. Pemberian maklumat palsu kepada Pendaftar Saudara Baru.

Seksyen 91. Percubaan.

Seksyen 92. Takzir.

Seksyen 93. Pemansuhan.

Seksyen 94. Pindaan Enakmen Prosedur Jenayah Syariah 1986.

FaLang translation system by Faboba